การบวก ลบ ระคน

การบวก ลบ ระคน
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การบวก ลบ ระคน

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา