ตารางเปรียบเทียบทองเค

ตารางเปรียบเทียบทองเคเป็นเปอร์เซ็นต์

ทอง9เค (9K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 37.5% ถูกนำมาใช้ในงานแหวนที่มีราคาไม่สูงมากนัก ทอง10เค (10K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 41.6% เป็นมาต

อ่านเพิ่มเติม...

การบวกจำนวนที่เพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆ กัน (จำนวนที่เรียงลำดับ)

แบบทดสอบคิดเลขเร็ว ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...