เครื่องนับเลขโบราณ
ภาพเครื่องคิดเลข  หรือเครื่องคำนวณ เครื่องนับเงินแบบโบราณนี้  ผมไปเจอในเว็บไซต์ที่เขาทำการแจกภาพฟรี  ให้ภาพมาใช้แบบฟรีๆ นั่นคือจากเว็บไซต์  morguefile.com    ใครอยากได้ภาพฟรีอะไร ก็ไปค้นหากันได้นะครับ ภาพแก่าภาพแก่ก็มี  นี่ผมคิดว่ามันคือเครื่องคิดเลขแบบโบราณ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโบราณนั่นเอง  ทุกวันนี้ไม่มีใช้แล้วครับท่าน

     ดูแล้วท่านจะเห็นความช่างคิดของคนเรา ซึ่งมีการพัฒนามาโดยตลอด  วิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ   อาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ การถ่ายทอดทางสถิติ มีการพัฒนาอย่างยาวนานเป็นพันๆ ปี