สูตรการหาพื้นที่ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และ วงกลม

สูตรการหาพื้นที่ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และ วงกลม

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมอาจจะต้องใช้ในหน้าการงานของตน เช่น การปูกระเบื้อง การฉาบปูนฝาบ้าน จำเป็นต้องคำนวนพื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมด สูตรการหาพื้นที่ สี่เห

อ่านเพิ่มเติม...
ตารางเปรียบเทียบทองเค

ตารางเปรียบเทียบทองเคเป็นเปอร์เซ็นต์

ทอง9เค (9K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 37.5% ถูกนำมาใช้ในงานแหวนที่มีราคาไม่สูงมากนัก ทอง10เค (10K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 41.6% เป็นมาต

อ่านเพิ่มเติม...