ตารางเปรียบเทียบทองเค

ตารางเปรียบเทียบทองเคเป็นเปอร์เซ็นต์

ทอง9เค (9K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 37.5% ถูกนำมาใช้ในงานแหวนที่มีราคาไม่สูงมากนัก ทอง10เค (10K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 41.6% เป็นมาต

อ่านเพิ่มเติม...
การคูณจำนวนเมื่อเลขหลักหน่วยเท่ากัน และหลักสิบรวมกันได้ 10 (หน้า 10 หลังเท่า)

การคูณจำนวนเมื่อเลขหลักหน่วยเท่ากัน และหลักสิบรวมกันได้ 10 (หน้า 10 หลังเท่า)

แบบทดสอบคิดเลขเร็ว ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...
การคูณจำนวนเมื่อเลขหลักสิบเท่ากัน และหลักหน่วยรวมกันได้ 10 (หน้าเท่า หลัง 10)

การคูณจำนวนเมื่อเลขหลักสิบเท่ากัน และหลักหน่วยรวมกันได้ 10 (หน้าเท่า หลัง 10)

แบบทดสอบคิดเลขเร็ว ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...