การลบที่มีตัวตั้งเป็นจำนวนเต็ม10ตัวลบเป็นเลขหลักเดียว

การลบที่มีตัวตั้งเป็นจำนวนเต็ม 10 ตัวลบเป็นเลขหลักเดียว

แบบทดสอบคิดเลขเร็ว ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

การบวกจำนวนที่เพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆ กัน (จำนวนที่เรียงลำดับ)

แบบทดสอบคิดเลขเร็ว ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

แนะนำโปรแกรมเครื่องคิดเลข DreamCalc Graphing Edition

     บทความนี้ ขอแนะนำ โปรแกรมเครื่องคิดเลข DreamCalc Graphing Edition ที่เหมาะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะนักเรียน, นักศึกษา, ครู, วิศวกร, รวม

อ่านเพิ่มเติม...