ภาพเครื่องคิดเลขสมัยโบราณ
     ไปเจอภาพเครื่องคิดเลขสมัยโบราณมาจากเว็บไซต์แจกภาพฟรี  ไม่รู้ว่าโบราณตั้งแต่สมัยไหน  ดูภาพกันก็รู้ว่า ทุกวันนี้ไม่มีเครื่องคิดเลขแบบนี้ใช้แล้วล่ะ  มาดูภาพกันเลย  เผื่อใครระลึกชาติได้ว่าตนเองเป็นผู้ผลิตคิดค้นมา

เครื่องคิดเลขโบราณ

ดูแล้วช่างอัศจรรย์ในความคิดของคนจริงๆ

เครื่องคิดเลขโบราณ

ดูแล้วน่าสะสมบ้างนะ ของเก่านี่มีมนต์ขลัง

เครื่องคิดเลขโบราณ

สวยงาม มีเสนห์

ภาพจาก : morguefile.com