การใช้งาน M+
การใช้งาน ปุ่ม M+ ในเครื่องคิดเลข  ปุ่ม M+ คือ การเอาตัวเลขไปบวกสะสมไว้ พอจะดูผลให้ กดปุ่ม MR
ตัวอย่าง
(21×31)+(4×71)+(41-11)=?
เราไม่จำเป็นต้องกด 21×31= แล้วจดใส่กระดาษ ตามด้วยกด 4×71= แล้วก็จด ตามด้วยกด 41-11= แล้วจดอีก   แล้วนำผลทั้งหมดมารวมกันอีก  ซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยาก และช้าด้วย ถ้าไม่มีกระดาษและปากกาล่ะทำไง
แต่เราสามารถใช้ปุ่ม M+ ในเครื่องคิดเลขทำอย่างนี้ได้
21×31 M+ 4×71 M+ 41-11 M+ MR
ทุกครั้งที่เรากด M+ มันผลลัพธ์ก็เหมือนเรากดเครื่องหมายเท่ากับ (=) ซึ่งเป็นการเก็บค่าผลลัพธ์ไว้ในหน่วยความจำ
แต่เมื่อเราต้องการดูผลลัพธ์จากการรวมค่าทั้งหมดก็กดปุ่ม MR ตาม ค่าผลรวมทั้งหมดที่บันทึกไว้จะถูกนำมาแสดงให้เราเห็น
และค่านี้จะเก็บไว้จนกว่าเราจะกดปุ่ม MC ครับ

ในบางเครื่องนั้น ปุ่ม  MR และปุ่ม MC อาจจะรวมอยู่ปุ่มเดียวกันเป็น MRC  ก็มี

ให้สังเกตว่าเมื่อมีการบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำไว้แล้ว  ก็จะมีสัญลักษณ์ตัว M ขึ้นที่หน้าจอ และจะหายไปเมื่อเรากด MC