ว่าด้วยเครื่องคิดเลข
      เครื่องคิดเลข เครื่องมือกลหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยมนุษย์ในการคำนวณให้สะดวกง่ายดายขึ้น และช่วยแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ให้ได้รับคำตอบได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากว่าเครื่องคิดเลขมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการทำงานที่ถูกบันทึกอยู่ภายในตัวเครื่อง

     เครื่องคิดเลขได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในปัจจุบันนี้เครื่องคิดเลขมีความสามารถสูงเป็นอย่างมาก  สามารถที่จะทำกราฟ และคิดสูตรตรีโกณมิติได้อย่างแม่นยำ
 
     อดีตนั้นยังไม่มีเครื่องมือด้านอิเล็กทรอนิคส์ แต่ก็มีการใช้เครื่องมือกลในการคำนวณตัวเลขต่างๆ  มีใช้กันหลายประเทศ เช่น ในประเทศจีน จะมีการใช้เครื่องคำนวณที่เราเรียกว่าลูกคิด  ถ้าเราไปร้านขายยาจีนโบราณ  อาจจะเคยเห็นคนโบราณใช้กัน
 
เครื่องคิดเลขธรรมดาทั่วก็จะประกอบด้วย
-แหล่งพลังงาน ซึ่งโดยปกติจะเป็นถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามขนาดของเครื่อง หรือบางเครื่องอาจจะมี Solar cell  ซึ่งรับพลังงานจากแสง
-จอแสดงผลแบบ LED หรือ Liquid crystal : LCD ใช้ในการแสดงตัวเลขที่คำนวณ มีทั้ง 8 หลัก, 10 หลัก หรือ 12 หลัก
-แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
-ปุ่มกดสำหรับทำงาน ใส่ตัวเลข

และคำสั่งต่างๆของผู้ใช้งาน

เครืองคิดเลขนั้น มีทั้งขนาดพกพา  และแบบตั้งโต๊ะ  นอกจากนั้น ยังมีเครื่องคิดเลขแบบเฉพาะงานอีกด้วย  เช่น เฉพาะงานวิทยาศาสตร์ หรือเฉพาะสูตร