การลบที่มีตัวตั้งเป็นจำนวนเต็ม10ตัวลบเป็นเลขหลักเดียว

การลบที่มีตัวตั้งเป็นจำนวนเต็ม 10 ตัวลบเป็นเลขหลักเดียว
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การลบที่มีตัวตั้งเป็นจำนวนเต็ม10ตัวลบเป็นเลขหลักเดียว

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา