เรื่อง การบวก จำนวนที่เรียงต่อกัน ที่ไม่เริ่มต้นจาก 1

การบวก จำนวนที่เรียงต่อกัน ที่ไม่เริ่มต้นจาก 1
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

เรื่อง การบวก จำนวนที่เรียงต่อกัน ที่ไม่เริ่มต้นจาก 1

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา