การบวก จำนวนเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา