การคูณ หาร ระคน

การคูณ หาร ระคน
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การคูณ หาร ระคน

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา