การหารด้วยจำนวนที่ลงท้ายด้วย 5 และ 25

การหารด้วยจำนวนที่ลงท้ายด้วย 5 และ 25
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การหารด้วยจำนวนที่ลงท้ายด้วย  5  และ 25

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา