การหารด้วยเลขหลักเดียว

การหารด้วยเลขหลักเดียว
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การหารด้วยเลขหลักเดียว

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา