การคูณจำนวนเมื่อเลขหลักสิบเท่ากัน และหลักหน่วยรวมกันได้ 10 (หน้าเท่า หลัง 10)

การคูณจำนวนเมื่อเลขหลักสิบเท่ากัน และหลักหน่วยรวมกันได้ 10 (หน้าเท่า หลัง 10)
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การคูณจำนวนเมื่อเลขหลักสิบเท่ากัน และหลักหน่วยรวมกันได้  10  (หน้าเท่า หลัง 10)

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา