การคูณจำนวนเมื่อเลขหลักหน่วยเท่ากัน และหลักสิบรวมกันได้ 10 (หน้า 10 หลังเท่า)

การคูณจำนวนเมื่อเลขหลักหน่วยเท่ากัน และหลักสิบรวมกันได้ 10 (หน้า 10 หลังเท่า)
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การคูณจำนวนเมื่อเลขหลักหน่วยเท่ากัน และหลักสิบรวมกันได้  10  (หน้า  10  หลังเท่า)

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา