การคูณเลขที่ตัวตั้งและตัวคูณมีหลักหน่วยเป็น 1

การคูณเลขที่ตัวตั้งและตัวคูณมีหลักหน่วยเป็น 1
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การคูณเลขที่ตัวตั้งและตัวคูณมีหลักหน่วยเป็น  1

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา