การใช้สมบัติการการแจกแจง

การใช้สมบัติการการแจกแจง
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การใช้สมบัติการการแจกแจง

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา