การใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ

การใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา