การคูณจำนวนเดียวกัน 2 จำนวน ที่ลงท้าย

การคูณจำนวนเดียวกัน 2 จำนวน ที่ลงท้าย
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การคูณจำนวนเดียวกัน 2 จำนวน  ที่ลงท้าย

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา