การคูณที่ตัวคูณเป็น 10,100,1000

การคูณที่ตัวคูณเป็น 10,100,1000
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การคูณที่ตัวคูณเป็น   10,100,1000

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา