การคูณที่ตัวคูณเป็น 0,1 และเป็นพหุคูณของ 10,100,1000

การคูณที่ตัวคูณเป็น 0,1 และเป็นพหุคูณของ 10,100,1000
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การคูณที่ตัวคูณเป็น 0,1 และเป็นพหุคูณของ 10,100,1000

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา