การลบจำนวนไม่เกิน 3 หลัก

การลบจำนวนไม่เกิน 3 หลัก
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การลบจำนวนไม่เกิน 3 หลัก

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา