การลบที่มีตัวตั้ง 3 หลัก ตัวตั้ง 2 หลัก

การลบที่มีตัวตั้ง 3 หลัก ตัวตั้ง 2 หลัก
แบบทดสอบคิดเลขเร็ว

การลบที่มีตัวตั้ง 3 หลัก ตัวตั้ง 2 หลัก

ขอบคุณ เอกสาร เทคนิคการคิดเลขเร็ว  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา