ตารางเปรียบเทียบทองเค

ตารางเปรียบเทียบทองเคเป็นเปอร์เซ็นต์

ทอง9เค (9K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 37.5% ถูกนำมาใช้ในงานแหวนที่มีราคาไม่สูงมากนัก ทอง10เค (10K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 41.6% เป็นมาต

อ่านเพิ่มเติม...