สูตรการหาพื้นที่ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และ วงกลม

สูตรการหาพื้นที่ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และ วงกลม
การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมอาจจะต้องใช้ในหน้าการงานของตน เช่น การปูกระเบื้อง การฉาบปูนฝาบ้าน จำเป็นต้องคำนวนพื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมด

สูตรการหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ กว้าง x ยาว = พื้นที่

สูตรการหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมคางหมู

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าหรือสี่เหลี่ยมคางหมู คือ 1/2 x ผลบวกของด้านคู่ขนาน x สูง = พื้นที่

สูตรการหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมใด ๆ

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า คือ 1/2 x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง = พื้นที่

สูตรการหาพื้นที่ สามเหลี่ยมด้านเท่า และสามเหลี่ยมอื่น ๆ

สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม คือ 1/2 x ฐาน x สูง = พื้นที่

สูตรการหาพื้นที่ วงกลม

สูตรการหาพื้นที่วงกลม คือ พาย x รัศมี2 = พื้นที่