ตารางเปรียบเทียบทองเค

ตารางเปรียบเทียบทองเคเป็นเปอร์เซ็นต์
  • ทอง9เค (9K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 37.5% ถูกนำมาใช้ในงานแหวนที่มีราคาไม่สูงมากนัก
  • ทอง10เค (10K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 41.6% เป็นมาตรฐานทองรูปพรรณที่ได้รับความนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ทอง14เค (14K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 58.3% เป็นมาตรฐานทองรูปพรรณที่นิยมใช้ในประเทศแถบเอเชียและอเมริกา
  • ทอง18เค (18K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 75% เป็นมาตรฐานแหวนทองที่ใช้ในงานจิลเวลรี่ระดับไฮเอนด์ และเป็นมาตรฐานทองขั้นต่ำสำหรับขายในประเทศอิตาลี
  • ทอง20เค (20K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 90% นิยมใช้ในงานจิลเวลรี่ระดับไฮเอนด์แต่น้อยกว่า 18K เพราะไม่แข็งแรงเท่าเพราะ %ทองเยอะกว่า
  • ทอง22เค (22K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 95% มีเนื้ออ่อนมาก ไม่นิยมใช้ในงานจิลเวลรี่
  • ทอง24เค (24K) เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับทอง 99.99% หรือทองคำ 100 % เป็นมาตรฐานทองคำแท่งที่ใช้กันทั่วโลก เหมาะสำหรับการสะสมเพื่อเก็งกำไร หรือใช้เป็นหลักทรัพย์

สำหรับประเทศไทยใช้ทองคำมาตรฐานอยู่ที่ 96.5 % หรือประมาณ 23เค (23K)

ที่มา : เทียบเปอร์เซ็นต์ทองเค ทองที่เคยถูกมองหรือถูกหลอกว่าไม่ดี